ReferenceFirma LUKRASTAV provádí v současné době lešenářské práce na projektu "Rekonstrukce synagogy a rabínství č.p. 200 v Žatci" k naší plné spokojenosti. Práce probíhají a budou probíhat v rozmezí 05/2020 - 12/2021.

Požadované práce jsou vždy prováděny včas, kvalitně a bez bezpečnostních závad. Vycházejí nám vstříc i ve speciálních požadavcích, které historický objekt nepravidelných tvarů má opravdu hodně.

Z tohoto důvodu s ní počítáme i na naše budoucí projekty a můžeme jí doporučit jako spolehlivého dodavatele.

Vedoucí projektu
Daniel LIPERT

Za společnost GEMA ART International s.r.o., se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČO 07687672, tímto potvrzuji, že firma Radim Lukáš – Lukrastav, IČO 00738654, se sídlem Podměstí 2159, 438,01 Žatec provádí pro naši společnost dlouhodobě lešenářské
práce. V současné době na projektu „SZ Jezeří – obnova divadelního sálu“ –areál Kulturní památky Státní zámek Jezeří na pozemcích parc. č. 1/1, 1/2 a 1/3 v katastrálním území Jezeří.

S prováděním lešenářských prací jsme spokojeni.

Ing. Jitka FIALOVÁ

Firma LUKRASTAV prováděla lešenářské práce na akci BBC BUILDING E. Postaveno bylo cca 6000m2.

Požadované práce byly vždy prováděny včas, kvalitně bez bezpečnostních závad. Firma nám vyšla nám vstříc i ve speciálních požadavcích.

Na základě výše uvedeného můžeme firmu LUKRASTAV doporučit jako spolehlivého dodavatele.

Vedoucí projektu

Ing. Jiří CUŘÍN

V období 2019 prováděla firma LUKRASTAV lešenářské práce na tyto akce:

-Zámek Nejdek , 1800m2

-Rekonstrukce historické branky Žatec, 2500m2

-Rekonstrukce BD Ostrov nad Ohří, 1200m2

-Kostel Radíčeves, 1500m2

S pracemi jsme byli vždy spokojeni, byly prováděny podle časových harmonogramů, cenová nabídka byla dodržena. Práce byly provedeny včas, bylo dbáno na bezpečnost práce a pracoviště předávano bez jakýchkoliv závad. Firmu LUKRASTAV rád doporučím.

Borry Build s.r.o.

Firma LUKRASTAV prováděla lešenářské práce na projektu OBYTNÝ SOUBOR NA KRUTCI k naší plné spokojenosti. Bylo prostaveno 11 000m2.

Požadované práce byly vždy prováděny včas, kvalitně bez bezpečnostních závad a vyšla nám vstříct i ve speciálních požadavcích.

Z tohoto důvodu s ní počítáme i na naše budoucí projekty a můžeme ji doporučit jako spolehlivého dodavatele.

Ing. Jan ŠTONCNER

Kontakty

Adresa
Podměstí 2159
438 01 Žatec

Radim Lukáš
tel: 773 206 247
Zdeněk Lukáš
tel: 777 620 650

IČ: 007 38 654